4600-corredera-600
4600-corredera-600-24600-corredera-600-3

4600 corredissa elevable HI

Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

9A

Resistència càrrega de vent

C5

Detalls del producte

Característiques

Sistema de corredissa d’alumini d’alta qualitat, elevable, ideal per tancar grans obertures. Oferint immillorables prestacions tèrmiques i acústiques sense renunciar a un disseny avantguardista: presenta una estètica recta en fulls i filets amb nus central de tan sols 50 mm

Possibilitats d’obertures

Corredera de 2, 3, 4 i 6 fulles.
Possibilitat monocarril (fulla + fix).
Possibilitat tricarril.

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Màxim envidrament: 55 mm.
Màxim aïllament acústic: Rw = 43 dB.

LONGITUD VARETA POLIAMIADA

Poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de fibra de vidre: Marc de 35 a 24 mm.

PES MÀXIM / FULLA

400 Kg.

ALINEACIÓ D’EXTRUSIÓ

6063 T-5.

ACABATS

Possibilitat bicolor.
Lacat colors (RAL, clapejats i rugosos).
Lacat imitació fusta.
Lacat antibacterià.
Anonitzat.

Transmitància tèrmica

Coeficient de transmissió tèrmica Uw des 0,9 (W / m2K) – Consultar tipologia, dimensió i vidre.
CTE-Apte per a zones climàtiques *: α A B C D E – * En funció de la transmitància del vidre.

4600 corredera equema

Dimensions base: Marc: 160.6 mm. Marc Tricarril: 251 mm.
Fulla: 70 mm.
Amplada fins: 3300 mm.
Alçada fins: 3300 mm.
Espessor general de perfils: 2,0 mm.