cor-60-600
cor-60-600-2
Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

E1200

Resistència càrrega de vent

C5

Detalls del producte

Característiques

Sistema de finestra amb frontissa amb la possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes i ferramenta de seguretat Evo Security.
Possibilitat d’incorporar fulles i filets rectes i corbs.

Possibilitats d’obertures

Interior: practicable, oscil-batent, plegable, oscil-paral.lela i abatible.
Exterior: practicable, projectant lliscant, pivotant d’eix horitzontal i vertical.

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Màxim envidrament: 46 mm.
Màxim aïllament acústic: Rw = 48 dB.

LONGITUD VARETA POLIAMIADA

Poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de fibra de vidre: 24 mm.

PES MÀXIM / FULLA

160 Kg.

ALINEACIÓ D’EXTRUSIÓ

6063 T-5.

ACABATS

Possibilitat bicolor.
Lacat colors (RAL, clapejats i rugosos).
Lacat imitació fusta.
Lacat antibacterià.
Anonitzat.

Juntes

Triple junta d’EPDM.

Escumes

Escuma de poliolefina perimetral a la zona del galze de vidre.

Transmitància tèrmica

Coeficient de transmissió tèrmica Uw des 1,0 (W / m2K) – Consultar tipologia, dimensió i vidre.
CTE-Apte per a zones climàtiques *: α A B C D E – * En funció de la transmitància del vidre.

COR 60 esquema

Dimensions base: Marc: 60 mm.
Fulla: 68 mm.
Amplada fins: 1500 mm.
Alçada fins: 2600 mm.
Espessor general de perfils: Finestra: 1,6 mm. Balconera: 1,6 mm.