cor-70-600
cor-70-600-2cor-70-600-3

COR 70 Industrial

Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

E1200

Resistència càrrega de vent

C5

Resistència a la efracció

RC2 (WK2)

Detalls del producte

Característiques

Sistema de finestra amb frontissa amb la possibilitat d’incorporar ferramenta amb frontisses ocultes i ferramenta de seguretat Evo Security.

Possibilitats d’obertures

Interior: practicable, oscil-batent, oscil-paral.lela i abatible.

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Màxim envidrament: 55 mm.
Màxim aïllament acústic: Rw = 44 dB.

LONGITUD VARETA POLIAMIADA

Poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de fibra de vidre: 32 i 35 mm.

PES MÀXIM / FULLA

160 Kg.

ALINEACIÓ D’EXTRUSIÓ

6063 T-5.

ACABATS

Possibilitat bicolor.
Lacat colors (RAL, clapejats i rugosos).
Lacat imitació fusta.
Lacat antibacterià.
Anonitzat.

Juntes

Triple junta d’EPDM.

Escumes

Espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.

Transmitància tèrmica

Coeficient de transmissió tèrmica Uw des 0,9 (W / m2K) – Consultar tipologia, dimensió i vidre.
CTE-Apte per a zones climàtiques *: α A B C D E – * En funció de la transmitància del vidre.

COR 70 esquema

Dimensions base: Marc: 70 mm.
Fulla: 78 mm.
Amplada fins: 1600 mm.
Alçada fins: 2600 mm.
Espessor general de perfils: Finestra: 1,5 mm. Balconera: 1,7 mm.