cor-80-600
cor-80-600-2cor-80-600-3

COR 80 Industrial

Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

E1950

Resistència càrrega de vent

C5

Detalls del producte

Característiques

Sistema abisagrat de Canal Europeu capaç d’assolir els nivells màxims d’estanqueïtat, estalvi energètic i protecció acústica amb el menor temps de muntatge i fabricació. Amb 80 mm de profunditat de marc, respon a les exigències climàtiques més severes, aportant un immillorable grau d’eficiència energètica.
El comportament que presenta en els assajos AEV, la converteixen en la finestra amb millors prestacions d’estanquitat, permeabilitat i resistència al vent per a garantir la major protecció enfront dels agents atmosfèrics més adversos.

Possibilitats d’obertures

Interior: practicable, oscil-batent, oscil-paral.lela i abatible.
Exterior: practicable i projectant lliscant.

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Màxim envidrament: 65 mm.
Màxim aïllament acústic: Rw = 46 dB.

LONGITUD VARETA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforçada amb un 25% de fibra de vidre: 45 mm.

PES MÀXIM / FULLA

160 Kg.

ALINEACIÓ D’EXTRUSIÓ

6063 T-5.

ACABATS

Possibilitat bicolor.
Lacat colors (RAL, clapejats i rugosos).
Lacat imitació fusta.
Lacat antibacterià.
Anonitzat.

Juntes

Triple junta d’EPDM.

Escumes

Escuma de poliolefina perimetral a la zona del galze de vidre.

Transmitància tèrmica

Coeficient de transmissió tèrmica Uw des de 0,8 (W / m2K) – Consultar tipologia, dimensió i vidre.
CTE-Apte per a zones climàtiques *: α A B C D E – * En funció de la transmitància del vidre.

COR 80 esquema

Dimensions base: Marc: 80 mm.
Fulla: 88 mm.
Amplada fins: 1600 mm.
Alçada fins: 2600 mm.
Espessor general de perfils: Finestra: 1,5 mm. Balconera: 1,7 mm.