NEXUS145RPT-600

NEXUS 145 RPT

Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

7A

Resistència càrrega de vent

C1

Detalls del producte

característiques

Corredissa elevable permietral amb RPT (trencament del pont tèrmic). Els seus perfils robustos i rígids permeten realitzar obertures àmplies amb una bona estanquitat i el seu sistema eleva ble permet admet un pes de fins a 400 kg per fulla. Al costat de la seva estètica actual i la seva relació qualitat – preu la fan indicada per als clients més exigents.

Possibilitats d’obertures

NEXUS145RPT-800-A

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles corredissa 2960×2350 vidre 4/10/4 de Rw=29 33 dB
Finestra 2 fulles corredissa 2960×2350 vidre 3+3/6/6 de Rw=33 37 dB

transmitància tèrmica

U PERIMET = 3,6 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 7,0 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 3,0 W2/m K Finestra 2960×2350 mm vidre 4/16/4
U FINESTRA = 2,1 W2/m K Finestra 2960×2350 mm vidre 4/16/4 baix emissiu
U FINESTRA = 1,8 W2/m K Finestra 2690×2350 mm amb sistema FOAM i vidre 4/16Ar/4 baix emissiu

termperatura140

NEXUS145RPT-600-E

Dimensions base: Marc: 145 mm Alçada fins a: 2300 mm
Gruix màxim de vidre de 36 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm