NEXUS70RPTPLUS-600

NEXUS 70 RPT PLUS

Permeabilitat aire

3

Estanquitat aigua

5A

Resistència càrrega de vent

C2

Detalls del producte

característiques

Corredissa perimetral amb RPT (trencament del pont tèrmic) de 24 mm. Corredera adaptada a les últimes tendències estètiques amb un preu equilibrat i una gran estanquitat. El muntatge és fàcil i ràpid el que la fa una de les corredisses més usades. Especialment recomanada per a obertures petites i mitjanes.

Possibilitats d’obertures

NEXUS70RPTPLUS-800-a

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles corredissa 2000×1500 vidre 4/10/4 de Rw= 29 33 dB
Finestra 2 fulles corredissa 2000×1500 vidre 3+3/6/6 de Rw=33 37 dB

transmitància tèrmica

U PERIMET = 3,60 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 5,30 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 3,23 W2/m K Finestra 2000×1500 mm vidre 4/12/4
U FINESTRA = 2,30 W2/m K Finestra 2000×1500 mm vidre 4/12/4 baix emissiu
U FINESTRA = 2,08 W2/m K Finestra 2000×1500 mm amb sistema FOAM y vidre 4/12Ar/4 baix emissiu

termperatura140

NEXUS70RPTPLUS-600-E

Dimensions base: Marc: 70 mm Alçada fins a: 2300 mm
Gruix màxim de vidre de 21 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm