NEXUS70-600
Permeabilitat aire

3

Estanquitat aigua

7A

Resistència càrrega de vent

C7

Detalls del producte

característiques

Corredera per imetral molt versàtil. És la germana gran de la NEXUS 60, ha heretat les línies estètiques, però la NEXUS 70 permet realitzar obertures més grans i amb cristalls més pesats, tot a un preu equilibrat i amb una gran facilitat de muntatge.

Possibilitats d’obertures

NEXUS70-800-A

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles corredissa 2000×1500 vidre 4/10/4 de Rw= 29 31 dB
Finestra 2 fulles corredissa 2000×1500 vidre 3+3/6/6 de Rw=33 33 dB

transmitància tèrmica

U PERIMET = 6,6 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 8,0 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 3,8 W2/m K Finestra 2000×1500 mm vidre 4/12/4
U FINESTRA = 2,9 W2/m K Finestra 2000×1500 mm vidre 4/12/4 baix emissiu

termperatura140

NEXUS70-600-E

Dimensions base: Marc: 70 mm Alçada fins a: 2300 mm
Gruix màxim de vidre de 21 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm