NEXUS95RPT-600
nexus-95-600

NEXUS 95 RPT

Permeabilitat aire

3

Estanquitat aigua

5A

Resistència càrrega de vent

C4

Detalls del producte

característiques

Corredissa perimetral amb RPT (trencament del pont tèrmic). És una corredissa potent i robusta que permet realitzar grans obertures a un preu competitiu i amb una estètica adaptada a les últimes tendències.

Possibilitats d’obertures

NEXUS70RPTPLUS-800-a

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles corredissa 2000×1500 vidre 4/14/4 de Rw= 29 31 dB
Finestra 2 fulles corredissa 2000×1500 vidre 3+3/10/6 de Rw=33 33 dB

transmitància tèrmica

U PERIMET = 3,8 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 4,1 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 3,0 W2/m K Finestra 2000×1500 mm vidre 4/16/4
U FINESTRA = 2,1 W2/m K Finestra 2000×1500 mm vidre 4/16/4 baix emissiu
U FINESTRA = 1,8 W2/m K Finestra 2000×1500 mm amb sistema FOAM y vidre 4/16Ar/4
baix emissiu

termperatura140

NEXUS95RPT-600-e

Dimensions base: Marc: 95 mm Alçada fins a: 2300 mm
Gruix màxim de vidre de 27 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm