PRACTIC40-600
Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

E1350

Resistència càrrega de vent

C4

Detalls del producte

característiques

Practicable amb canal europeu. És una sèrie freda (sense trencament del pont tèrmic), dissenyada per aconseguir uns bons resultats d’estanquitat a un preu reduït i amb un muntatge ràpid i fàcil. És una sèrie versàtil que s’adapta a diversos tipus de tancament i que permet diferents acabats estètics segons les preferències del client final. Els perfils de marc disposen d’un sistema de clipatge que permet posicionar fàcilment els perfils auxiliars com tapajuntes, escopidors o unions de marc.

Possibilitats d’obertures

PRACTIC40-800-A

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 4/14/4 de Rw= 29 31 dB
Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 3+3/8/6 de Rw=33 34 dB

transmitància tèrmica

U PERIMET = 6,0 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 6,0 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 3,9 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/14/4
U FINESTRA = 3,0 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/14/4 baix emissiu

termperatura140

PRACTIC40-600-E

Dimensions base: Marc: 40 mm Fulla: 47 mm
Gruix màxim de vidre de 30 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm