PRACTIC 65 RPT

PRACTIC 65 RPT

Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

E1500

Resistència càrrega de vent

C3

Detalls del producte

Característiques

Practicable de cambra europea, amb trencament de pont tèrmic. Germana gran de la nissaga dels sistemes Practic i hereva de totes les seves magnficas característiques tècniques i estilístiques. Incorpora un tubular exterior amb la seva corresponent esquadra de treball. Atorga una major robustesa, que es fonamenta en un important increment dels valors del test de resistència a l’aire. Sistema recomanat per a execució amb vidres pesats i/o de grans dimensions, així com, per a clients exigents que no vulguin ser penalitzats per costos d’execució elevats.

Possibilitats d’obertures

PRACTIC65RPT-800-A

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 4/16/4 de Rw= 29 33 dB
Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 3+3/16/6 de Rw=33 37 dB

Transmitància tèrmica

U PERIMET = 3,1 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 3,1 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 2,8 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/16/4
U FINESTRA = 2,0 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/16/4 baix emissiu
U FINESTRA = 1,6 W2/m K Finestra 1400×1500 mm amb sistema FOAM y cidre 4/16Ar/4 baix emissiu

termperatura140

PRACTIC65RPT-600-E

Dimensions base: Marc: 65 mm Fulla: 72 mm
Espessor màxim de vidre de 55 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm