alfil_45-600
Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

9A

Resistència càrrega de vent

C4

Detalls del producte

característiques

Practicable amb canal europeu, caracteritzada per una gran quantitat de perfils que permeten tot tipus de solucions constructives. La seva bona posició en el mercat des de fa ja molts anys ha permès que els perfils s’adaptessin gradualment a les noves tendències estètiques i ara mateix es presenta en acabats rodons, el·líptics o rectes, adaptant-nos en cada cas als gustos del client. És una sèrie robusta, de fàcil muntatge, que encaixa als que busquen una bona qualitat d’alumini a un preu equilibrat.

Possibilitats d’obertures

aberturas-800

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 4/14/4 de Rw= 29 33 dB
Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 3+3/10/6 de Rw=33 36 dB

transmitància tèrmica

U PERIMET = 6,1 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 6,1 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 3,9 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/14/4
U FINESTRA = 3,1 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/14/4 baix emissiu

termperatura
alfil_45-e

Dimensions base: Marc: 45 mm Fulla: 52 mm
Gruix màxim de vidre de 35 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm